Hallituksen toimintakertomus

Hallitus ehdottaa 14.4.2011 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,15 euroa osakkeelta.

Hallituksen toimintakertomus
Sampo-konserni vuonna 2010
Voitonjakoehdotus
Tunnusluvut 2010
Hallituksen puheenjohtajan video

Riskienhallinta

Sampo-konsernin ydinosaamista on osaava riskien hinnoittelu, riskien valinta sekä riskien asianmukainen hallinta. Laadukas riskienhallintan prosessi on välttämätön edellytys menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamiselle.

Riskienhallinta
Ansaintalogiikka ja riskit
Riskienhallintaprosessi

Taloudellinen informaatio 2011

Sampo julkaisee vuonna 2011 kolme osavuosikatsausta. Sampo Oyj:n yhtiökokous järjestetään 14.4.2011.

Taloudellinen informaatio 2011

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Kerro meille ajatuksiasi verkkovuosikertomuksesta.

Palaute


2010 videoina

Työkalut raportin hallintaan