Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sampo on julkaissut listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisen, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitseminen

Sampo on julkaissut listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen internetsivustollaan. Sampo pyrkii tarjoamaan kilpailukykyisen palkitsemiskokonaisuuden niin johdolle kuin työntekijöillekin.

 

Palkitseminen


Hallitus ja valiokunnat

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain valittava Sampo Oyj:n hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Sampo-konsernissa. Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkkiovaliokunta, joiden jäsenet se nimittää keskuudestaan valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

 

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen asettamat valiokunnat


Johtoryhmä

Sampo-konsernin johtoryhmä toimii konsernijohtajan tukena Sampo-konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden käsittelyssä sekä sisäisen tiedonkulun varmistamisessa.

 

Johtoryhmän kokoonpano

Hallinnointi

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan