Tulosta

Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen vahvistamassa valiokunnan työjärjestyksessä.

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävänä on valmistella Sammon yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen kokoonpanosta, hallituksen jäsenten palkkioista ja palkitsemisperiaatteista. Tällöin valiokunta kuulee suurimpia osakkeenomistajia.

Lisäksi valiokunnan tehtävänä on valmistella Sammon hallitukselle tehtäviä esityksiä hallituksen valiokuntien kokoonpanosta ja puheenjohtajasta, konsernijohtajan ja Sampo-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimittämisestä, johtoryhmän yhteydessä toimivan työvaliokunnan kokoonpanosta ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista ja kompensaatiosta sekä hallituksen valtuuttamana päättää konsernijohtajaa ja konsernijohtajan sijaista lukuun ottamatta johtoryhmään kuuluvien johtajien palkoista.

Edelleen valiokunta valmistelee Sammon hallitukselle esityksen Sampo-konsernin tarkastusjohtajan nimittämisestä, työsuhteen ehdoista ja muusta kompensaatiosta sekä Sampo-konsernin henkilöstön palkitsemisperiaatteista. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle tehtäviä esityksiä hyvän hallintotavan (corporate governance) kehittämiseen liittyvistä asioista ja vahvistaa kriteerit ja prosessit hallituksen itsearviointia varten.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokuntaan kuului vuonna 2010 hallituksen puheenjohtaja valiokunnan puheenjohtajana, hallituksen varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja on Björn Wahlroos ja muut jäsenet Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Matti Vuoria ja Christoffer Taxell.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta piti vuoden 2010 aikana kuusi kokousta, joihin kaikki valiokunnan jäsenet osallistuivat.

 

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan