Tulosta

Hallitus

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain valittava Sampo Oyj:n hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Sampo-konsernissa. Sammon hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti.

Vuoden 2010 aikana Sampo Oyj:n hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:

Björn Wahlroos (s. 1952)

Puheenjohtaja

Luottamustoimet:

UPM-Kymmene Oyj, hallituksen puheenjohtaja;
Nordea Bank AB (publ), hallituksen varapuheenjohtaja;
Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen puheenjohtaja;
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 5.4.2001.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 11 856 737 kappaletta.

Matti Vuoria (s. 1951)

Varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Luottamustoimet:

Wärtsilä Oyj Abp, varapuheenjohtaja,
Stora Enso Oyj, hallituksen jäsen;
Arvopaperimarkkinayhdistys, hallituksen puheenjohtaja;
Finanssialan Keskusliitto ry, hallituksen jäsen;
Työeläkevakuuttajat TELA, hallituksen jäsen;
Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK ry, puheenjohtaja

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2004.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 32 698 kappaletta.

Tom Berglund (s. 1951)

professori, Svenska handelshögskolan

Luottamustoimet:

The European Shadow Financial Regulatory Committee, jäsen;
Federal Reserve Bank of Atlanta's Center for Financial Innovation
and Financial Stability, neuvoa-antavan lautakunnan jäsen;
Nordic Corporate Governance Network, puheenjohtaja

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 25.5.2000.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 6 615 kappaletta.

Anne Brunila (s. 1957)

johtaja, Fortum Oyj

Luottamustoimet:

Kone Oyj, hallituksen jäsen;
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen;
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;
Aalto-korkeakoulusäätiö, hallituksen jäsen;
Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy, hallituksen jäsen;
Kansainvälinen kauppakamari (ICC), Suomen osasto, hallituksen jäsen;
Energiateollisuus ry, hallituksen jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 9.4.2003.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 6 306 kappaletta.

Veli-Matti Mattila (s. 1961)

toimitusjohtaja, Elisa Oyj

Luottamustoimet:

Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen;
Suomen Messut, hallintoneuvoston jäsen;
Elinkeinoelämän keskusliitto, edustajiston jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2009.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 2 250 kappaletta.

Eira Palin-Lehtinen (s. 1950)

Luottamustoimet:

Elisa Oyj, hallituksen jäsen;
Sigrid Juséliuksen Säätiö, hallituksen varajäsen ja raha-asiain valiokunnan jäsen;
Nordean rahastot (Alternative Investment, Nordea Funds of Funds, Nordea I Sicav), Luxemburg, hallituksen jäsen;
Svenska konstsamfundet, sijoituskomitean jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 15.4.2008.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 4 363 kappaletta.
 

Jukka Pekkarinen (s. 1947)

Talousasioiden alivaltiosihteeri

Luottamustoimet:

Talousneuvosto, pääsihteeri;
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen neuvottelukunta, puheenjohtaja

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 5.4.2006.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 6 409 kappaletta.

Christoffer Taxell (s. 1948)

Luottamustoimet:

Stiftelsen för Åbo Akademi, hallituksen puheenjohtaja;
Finnair Oyj, hallituksen puheenjohtaja;
Stockmann Oyj Abp, hallituksen puheenjohtaja;
Föreningen Konstsamfundet, hallituksen puheenjohtaja;
Svenska litteratursällskapet, sijoitusvaliokunta, jäsen;
Nordkalk Oy Ab, hallituksen jäsen;
Luvata Oy, hallituksen jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen hallintoneuvostosta 1.1.1998.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 7 006 kappaletta.
 

Hallituksen jäsenistä Tom Berglund, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tiedot on kuvattu 31.12.2010 tilanteen mukaisina. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan