Tulosta

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaan tullutta, aiemman vuonna 2008 annetun koodin korvannutta, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan