Tulosta

Hallinnointi vuonna 2010

Sampo-konserni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 hyväksymää, vuonna 2008 annetun aiemman koodin korvannutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Uusi hallinnointikoodi tuli voimaan 1.10.2010.

Vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan Sammon vuosikertomuksen yhteydessä maaliskuussa 2011 ja on siitä alkaen saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallinnointi. Myös vuoden 2010 vuosikertomuksessa on lisätietoa konsernin hallinnoinnista.

Sampo-konserni julkaisee maaliskuussa 2011 myös palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitys on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin 7. jakson (Palkitseminen) suositusten mukaisesti. Selvitys on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen .

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan