Tulosta

Henkilöstö vuonna 2010

Sampo-konsernissa työskentelevien ns. kokoaikaisten työntekijöiden määrä väheni 31.12.2010 mennessä 6 844 henkeen (7 087). Vahinkovakuutus-toiminnan henkilöstömäärä väheni lähinnä Baltiassa, Venäjällä ja Norjassa. Henkivakuutustoiminnan henkilöstö kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa.

Katsauskaudella konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia työskenteli vahinkovakuutustoiminnassa ja 7 prosenttia henkivakuutustoiminnassa. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli noin prosentti henkilöstöstä.

Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa työskenteli 31 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 22 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maiden, Venäjän, Tanskan ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 20 prosenttia. Sampo-konsernin työntekijöiden määrä oli vuonna 2010 keskimäärin 6 914 (7 311).

Muutaman viime vuoden aikana If Vahinkovakuutuksen jatkuvana tavoitteena on ollut parantaa työntekijöidensä osaamista ja lisätä heidän sitoutumistaan työhön. Tämän työn vauhdittamiseksi entisestään If Vahinkovakuutus käynnisti vuonna 2010 strategisen aloitteen, jonka nimenä on "Skills and initiatives" ("Osaaminen ja oma-aloitteisuus"). Aloitteen tarkoituksena on vaikuttaa määrätietoisesti yrityskulttuuriin siten, että osaamisen kehittämistä, innovointia ja asiakaslähtöisyyttä sekä muita yhtiön arvonmuodostuksen keskeisiä tukipilareita painotetaan yhä enemmän.

Mandatum Lifen henkilöstöpolitiikan keskeiset painopistealueet vuonna 2010 olivat työskentelykulttuurin kehittäminen sekä keskittyminen yhteistyöhön, asiakaspalvelutaitoihin ja laadukkaaseen johtajuuteen.

Lisätietoa Sampo-konsernin henkilöstöstä on luettavissa Vuosikertomuksen 2010 Henkilöstö-osiossa.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan