Tulosta

Riskienhallinta vuonna 2010

Sammon näkemyksen mukaisesti liiketoimintaa ei voi harjoittaa ilman korkeatasoista riskienhallintaa.

Riskienhallinnan päätavoitteet ovat:

  • liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavien riskien ja muiden riskien tunnistaminen, määrittely ja analysointi;

  • riittävä varautuminen arvioitujen riskien varalta eli pääoman ja liiketoiminnan ennakoitavissa olevien voittojen riittävyyden varmistaminen suhteessa liiketoiminnan riskeihin;

  • riskeiltä suojautuminen liiketoiminta-alueiden riskiensietokyvyn oikeanlaisella allokoinnilla ja riskien oikealla hinnoittelulla;

  • liiketoimintojen taloudellisen tuloksen heilahtelujen rajoittaminen; ja

  • yleisen tehokkuuden, turvallisuuden ja jatkuvuuden varmistaminen.

Sampo-konsernin suurimmat riskit, Nordeaa huomioon ottamatta, ovat konsernin vakuutustoimintaan ja sijoituksiin liittyvät riskit. Näihin liittyvä riskienhallinta on osa ydinosaamista ja siksi riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti. Muiden yhtiöiden tavoin Sampo-konserni on altis operatiivisille riskeille ja toimintaympäristön riskeille. Sampo-konserni pyrkii jatkuvasti parantamaan sisäistä valvontaansa, ydinprosessejaan ja -järjestelmiään sekä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmiaan ja samalla valvomaan ja analysoimaan konsernin ulkoisesta toimintaympäristöstä aiheutuvia muutoksia. Näiden toimien tarkoituksena on lievittää riskien toteutuessaan aiheuttamia vaikutuksia.

Sampo-konsernin riskienhallintaorganisaatiosta ja -toimenpiteistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin Riskienhallinta-osiossa.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan