Tulosta

Yhtiökokous

Sampo Oyj:n 13.4.2010 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2009 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 16.4.2010 ja osinko maksettiin 23.4.2010. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen professori Tom Berglund, johtaja Anne Brunila, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Tom Berglund, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. Ernst & Young Oy nimesi Heikki Ilkan, KHT, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti muuttaa Sammon yhtiöjärjestyksen 12 §:ää 3.8.2009 ja 31.12.2009 voimaan tulleiden, osakeyhtiölain 5. luvun 19 §:ää koskeneiden muutosten johdosta.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan