Tulosta

Yritysvastuu vuonna 2010

Pörssinoteerattuna osakeyhtiönä Sampo Oyj on velvollinen toimimaan osakkeenomistajiensa edut huomioon ottaen, lakeja noudattaen ja järkevien liiketoimintatapojen mukaisesti. Sampo-konsernia yhdistävät arvot ovat eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys. Sampo pyrkii noudattamaan näitä arvoja kaikessa toiminnassaan ja kaikkien sidosryhmiensä kanssa.

Sampoa johdetaan terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Sampo pyrkii ennakoimaan yhteiskunnassa ja pääomamarkkinoilla tapahtuvat muutokset ja sopeuttamaan toimintansa niihin. Sampo pyrkii luomaan tasapuolisen, hyvän ja avoimen työilmapiirin. Palvelujaan tarjoamalla Sampo pyrkii osaltaan edistämään yhteiskunnallista hyvinvointia ja turvallisuutta. Sampo tiedostaa yhteiskuntavastuunsa ja sitoutuu toimintaansa kehittäessään edistämään taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden periaatteita.

If Vahinkovakuutuksessa työskentelee 92 prosenttia konsernin henkilöstöstä ja siksi merkittävin osa Sampo-konsernin yritysvastuutoiminnasta tapahtuu Ifissä. Pohjoismaiden johtavana vakuutusyhtiönä If kantaa laajemman yritysvastuun kuin mitä siltä pelkästään liiketoiminnan perusteella edellytetään. If käyttää ainutlaatuista riskienhallintaosaamistaan edistääkseen turvallista kehitystä kaikkialla, missä yhtiö toimii. Tavoitteena on aina toimia tavalla, joka täyttää tai ylittää toiminnalle asetetut eettiset, lakisääteiset ja kaupalliset vaatimukset.

Ifissä on paneuduttu ympäristöasioihin tarmokkaasti jo muutaman vuoden ajan. Tiukka ympäristöpolitiikka ohjaa kaikkea yhtiön toimintaa. If liittyi vuoden 2010 aikana YK:n puhtaan kehityksen mekanismi -ohjelmaan (Clean Development Mechanism, CDM).

 

Lisätietoa yritysvastuusta Sampo-konsernissa on luettavissa Yritysvastuu-osiossa.

 

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan