Sampo Group

Hallinto

Sampo-konserni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 hyväksymää, vuonna 2008 annetun aiemman koodin korvannutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.