Tulosta

Omistusyhteisö vuonna 2010

Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.12.2010 noin 20,5 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö.

Avainluvut, omistusyhteisö, 2010

Milj. €
2010 2009 Muutos %

Sijoitustoiminnan nettotuotot

60

109

-45

Liiketoiminnan muut tuotot

16 13
29

Henkilöstökulut

-13

-11

18

Liiketoiminnan muut kulut

-11

-17

-34

Rahoituskulut

-100

-58

73

Osuus osakkuusyritysten voitosta

523

-

-

Tulos ennen veroja

474 36
1 217
      Muutos

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

52 54
-2


Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 474 miljoonaa euroa (36), josta 523 miljoonaa euroa tuli Sammon osuudesta Nordean vuoden 2010 tuloksesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean osuutta oli -48 miljoonaa euroa.

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,7 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli vuoden 2010 lopussa 6,8 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan