Tulosta

Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab

Sampo Oyj omisti vuoden 2010 lopussa 830 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 20,5 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,39 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 6,85 euroa. Nordean päätöskurssi 31.12.2010 oli 8,16 euroa.

Sammon omistusosuuden Nordeassa ylittäessä 20 prosenttia käsitellään Nordeaa Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Vuoden 2010 alusta alkaen Sammon osuus Nordean nettotuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 2.2.2011 julkaistuun tulostiedotteeseen vuodelta 2010.

Tuotot nousivat vuonna 2010 ennätyslukemiin ja niitä kertyi 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevoitto nousi 18 prosenttia, kun tuotot kasvoivat ja luottotappioiden nettomäärä väheni. Riskisopeutettu tulos pieneni edellisvuodesta 6 prosenttia.

Rahoituskate pieneni 2 prosenttia edellisvuodesta, kun talletuksista saadut tuotot vähenivät ja varainhankinnan kustannukset kasvoivat. Näiden vaikutus oli yli 400 miljoonaa euroa. Tuottojen vähenemistä kompensoi vahva kasvu luotonannossa ja talletuksissa sekä luottomarginaalien kohentuminen. Luotonanto kasvoi 11 prosenttia ja talletusvolyymit 15 prosenttia. Yritysten luottomarginaalit kohenivat edellisvuodesta, kun taas talletusmarginaalit pysyivät pääosin edellisvuoden tasolla.

Nettomääräiset palkkiotuotot kehittyivät vahvasti ja niiden määrä kasvoi 27 prosenttia. Varallisuudenhoidon palkkiotuotot kasvoivat 42 prosenttia, kun hoidossa oleva varallisuus kasvoi vuoden aikana 21 prosenttia ja tuotevalikoima oli aiempaa houkuttelevampi.

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 6 prosenttia edellisvuoden erittäin korkealta tasolta. Asiakaslähtöinen pääomamarkkinatoiminta jatkui vahvana ja volyymit kasvoivat. Konsernin varainhallinnan nettotulos ja pääomamarkkinatoiminnan kohdistamaton nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski noin 450 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueiden tuottojen kasvu kompensoi tämän lähes kokonaan. Henki- ja eläkevakuutustoiminnan maksutulo oli ennätyksellisen suuri. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 66 miljoonaa euroa ja muita tuottoja kertyi 116 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä lisääntyivät edellisvuodesta 7 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat 2 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut kasvoivat 2 prosenttia ja henkilöstökulut pienenivät 2 prosenttia. Kun eläkejärjestelmiin Norjassa tehdyn muutoksen vaikutusta ei oteta huomioon, kulut kasvoivat 3 prosenttia ja henkilöstökulut pienenivät prosentin paikallisissa valuutoissa laskettuna.

Nettomääräiset luottotappiot pienenivät edellisvuodesta 41 prosenttia 879 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 31 pistettä, kun se edellisvuonna oli 56 pistettä. Tulos kasvoi 15 prosenttia 2 663 miljoonaan euroon luottotappioiden nettomäärän laskun seurauksena.

Riskisopeutettu tulos pieneni edellisvuodesta 6 prosenttia 2 622 miljoonaan euroon, sillä vuonna 2009 varainhallinnan ja pääomamarkkinatoiminnan tulokset olivat poikkeuksellisen vahvat.

Vuoden 2010 alussa esiteltiin konsernin uudet kehityshankkeet, ja niiden toteutus etenee kaikilla osa-alueilla suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2010 aikana kehityshankkeet lisäsivät tuottoja yli 300 miljoonalla eurolla, mikä ylittää koko vuodelle asetetun tavoitteen. Tehokkuushyödyt olivat noin 70 miljoonaa euroa eli aiemmin kerrottujen odotusten mukaiset. Investoinnit kehityshankkeisiin olivat viimeisellä neljänneksellä yhteensä noin 77 miljoonaa euroa, josta 22 miljoonaa euroa kirjattiin kuluina tuloslaskelmaan. Koko vuoden 2010 aikana kehityshankkeisiin investoitiin noin 200 miljoonaa euroa, josta 74 miljoonaa euroa kirjattiin kuluina tuloslaskelmaan. Vuonna 2011 näiden investointien odotetaan olevan hieman suuremmat kuin vuonna 2010.

Lisää tietoa Nordea Pankista osoitteessa www.nordea.com.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan