Tulosta

Hallituksen valtuutukset

Vuoden 2010 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Sammon A-sarjan osakkeita hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille muodostuvaan hankintahetken hintaan.

Sampo Oyj ei hankkinut omia osakkeitaan vuoden 2010 kuluessa. Sammon hallitus päätti 8.6.2010 yhtiökokoukselta saamallaan valtuutuksella mitätöidä vuoden 2009 aikana ostetut 90 000 Sammon A-osaketta. Osakemäärä vastasi 0,02 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja niihin liittyvistä äänioikeuksista. Osakkeet hankittiin 16,53 euron osakekohtaisella keskihinnalla ja niistä maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Kaupparekisteriin 13.7.2010 merkitty osakkeiden mitätöinti vähensi Sammon A-osakkeiden määrää vastaavasti, mutta ei vaikuttanut osakepääomaan.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan