Tulosta

Osakkeenomistajat

Sampo Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2010 oli 86 294 eli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä oli 1,3 prosenttia osakkeista. Hallintarekisteröityneiden ja ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus laski 48,5 prosenttiin (49,0) osakemäärästä ja 48,1 prosenttiin äänistä (48,6).

Vuoden 2010 lopussa Sammon hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat suoraan tai välillisesti 11 856 737 Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänioikeuksista oli 2,1 prosenttia. Sammon johtoryhmän jäsenet lähipiireineen omistivat suoraan tai välillisesti 960 349 Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänioikeuksista oli 0,2 prosenttia.

Sampo vastaanotti vuoden 2010 aikana seuraavan Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuksien muutoksista:

Sampo Oyj sai 13.10.2010 ilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli 11.10.2010 laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Ilmoituksen mukaan Capital Research omisti 4,95 prosenttia Sammon koko osakemäärästä ja 4,91 äänimäärästä.

Ilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävissä Sammon kotisivulla osoitteessa www.sampo.com/liputukset.

Osakeomistus sektoreittain, Sampo Oyj, 31.12.2010 (A- ja B-sarjojen osakkeet)

Sektori

Osakkeita yhteensä
%
Ulkomaiset ja hallintarekisteröityneet 272 067 381 48,47

Yritykset

95 683 073

17,05

Julkisyhteisöt 75 526 243 13,46
Kotitaloudet 70 216 907 12,51

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

26 106 257

4,65

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

14 419 949

2,57

Yhteistilillä

7 262 580

1,29

Yhteensä

561 282 390

100,0

Omistusmääräjakauma, Sampo Oyj, 31.12.2010

Osakkeiden lukumäärä

Omistajia kpl

Omistajia % 

Arvo-osuus-
määrä kpl 

Arvo-osuus-
määrä % 

Äänimäärä kpl 

Äänimäärä % 

1-100

23 347

27,06

1 474 231

0,26

1 474 231

0,26
101-500

38 352

44,44

10 249 676

1,83

10 249 676

1,81
501-1 000

11 644

13,49

9 057 835

1,61

9 057 835

1,60
1 001-5 000

10 605

12,29

22 737 366

4,05

22 737 366

4,02
5 001-10 000

1 257

1,46

9 025 947

1,61

9 025 947

1,59
10 001-50 000

874

1,01

18 083 374

3,22

18 083 374

3,19
50 001-100 000
90

0,10

6 572 858

1,17

6 572 858

1,16
100 001-500 000
83

0,10

16 629 873

2,96

16 629 873

2,94
500 001-9999999999
42

0,05

460 188 650

81,99

464 988 650

82,14

Yhteensä

86 294

100,00

554 019 810

98,71

558 819 810

98,72

Joista hallintarekisteröityjä

20
 

265 440 880

47,29

265 440 880

46,89

Odotusluettelolla yhteensä

0   0 0,00 0 0,00

Yhteistilillä

   

7 262 580

1,29

7 262 580

1,28

Erityistileillä yhteensä

    0 0,00 0 0,00

Liikkeeseenlaskettu määrä

   

561 282 390

100,00

566 082 390

100,00

Osakkeenomistajat, Sampo Oyj, 31.12.2010

A- ja B-sarjat Osakkeiden lukumäärä Osakkeista % Äänistä %

Solidium Oy

79 280 080

14,12 14,01

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma

47 709 421

8,50 8,43
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

14 103 068

2,51 2,49
Wahlroos Björn

11 756 737

2,09 2,08
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva*

6 127 855

1,09 1,93
Valtion eläkerahasto

4 960 000

0,88 0,88
OP-Delta sijoitusrahasto

3 250 000

0,58 0,57
Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

2 429 335

0,43 0,43
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia

1 850 000

0,33 0,33

Svenska Litteratursällskapet i Finland

1 609 600

0,29 0,28

Folketrygdfondet

1 521 311

0,27 0,27

Sijoitusrahasto OP-Suomi Arvo

1 460 000

0,26 0,26

Odin Norden C/O Odin Forvaltning AS

1 441 251

0,26 0,25
Kuntien eläkevakuutus

1 359 805

0,24 0,24
Sijoitusrahasto Nordea Suomi

1 351 096

0,24 0,24
Svenska Handelsbanken AB (Publ), Filialverksamheten i Finland

1 205 440

0,21 0,21

Sijoitusrahasto Gyllenberg Finlandia

1 202 500

0,21 0,21

SR Danske Invest Finland

917 382

0,16 0,16
SR Danske Invest Suomi Osake

863 945

0,15 0,15

Juselius Sigrid Stiftelse

846 400

0,15 0,15

Hallintarekisteröidyt yhteensä

265 440 880

47,29 46,89

Muut yhteensä

110 596 284

19,70 19,54

Yhteensä

561 282 390

100,00 100,00

* A-sarjan osakkeita 4 927 855 kpl ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kpl.

Osakemäärän kehitys, Sampo Oyj, 2006-2010

Vuosi
A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä Muutos
vuoden aikana
Muutoksen syy

1.1.2006

570 118 315

1 200 000

571 318 315

+382 200

Optio-oikeuksien
konversio (A-osake)

       

-7 000 000

Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)

       

+2 917 630

Optio-oikeuksien
konversio (A-osake)

1.1.2007

566 418 145

1 200 000

567 618 145

+15 740 245

Optio-oikeuksien
konversio (A-osake)
       

-4 827 500

Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2008

577 330 890

1 200 000

578 530 890

-17 158 500

Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2009

560 172 390

1 200 000

561 372 390

ei muutoksia

 
1.1.2010

560 172 390

1 200 000

561 372 390

-90 000

Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2011

560 082 390

1 200 000

561 282 390

ei muutoksia  

 

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan