Tulosta

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2010 velkarahoitusta 1 731 miljoonaa euroa ja 715 miljoonaa euroa korkoa kerryttäviä omaisuuseriä mukaan lukien pankkitalletukset. Vuoden aikana nettovelka supistui hieman 32 miljoonalla eurolla ja oli 1 016 miljoonaa euroa (1 048). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 26 prosenttia (24) yhtiön omasta pääomasta.

Vuoden 2010 lopussa Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat 1 026 miljoonan euron senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista, 576 miljoonan euron arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 130 miljoonan euron TYEL-lainasta. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2010 oli 3,36 prosenttia.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan