Tulosta

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos

emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto
_________________________________________________________________________________________
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos

emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva laaja tulos
_________________________________________________________________________________________
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Osakekohtainen oma pääoma

oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
_________________________________________________________________________________________
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen substanssi

+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
+ noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa
± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
_________________________________________________________________________________________
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko, %

tilikaudelta jaettu osinko
_________________________________________________________________________________________ x 100 %
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta, %

osakekohtainen osinko
_________________________________________________________________________________________ x 100 %
osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto, %

osakekohtainen osinko
_________________________________________________________________________________________ x 100 %
osakkeen antioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Hinta/voitto -suhde (P/E-luku)

osakkeen antioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
_________________________________________________________________________________________
osakekohtainen tulos

Osakekannan markkina-arvo

osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Osakkeiden suhteellinen pörssivaihto, %

pörssin kautta vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
_________________________________________________________________________________________ x 100 %
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan