Materiaalipankki

Valitse alla olevasta listauksesta tiedostot, jotka haluat tulostaa tai tallentaa ZIP-arkistona. Voit myös lähettää sähköpostilla linkin, jota klikkaamalla vastaanottaja voi ladata ZIP-arkiston.

Taulukot

Valitse kaikki | Poista valinnat kaikista Tiedostomuoto Tiedostokoko
Konsernin laaja tuloslaskelma .xls 37,5 KB
Tunnusluvut .xls 44 KB
Konsernitase .xls 40 KB
Laskelma oman pääoman muutoksista .xls 42 KB
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2010 .xls 60,5 KB
Konsernin rahavirtalaskelma .xls 37 KB
1 Vakuutusmaksutulo .xls 37 KB
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot .xls 53 KB
3 Korvauskulut .xls 53 KB
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos .xls 34 KB
5 Henkilöstökulut .xls 31,5 KB
6 Liiketoiminnan muut kulut .xls 35 KB
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi .xls 30,5 KB
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos .xls 35,5 KB
9 Osakekohtainen tulos .xls 27,5 KB
10 Rahoitusvarat ja -velat .xls 36 KB
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet .xls 38,5 KB
12 Sijoituskiinteistöt .xls 42 KB
13 Aineettomat hyödykkeet .xls 44,5 KB
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä .xls 35,5 KB
15 Rahoitusvarat .xls 68 KB
16 Käyvät arvot .xls 32 KB
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia .xls 42,5 KB
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset .xls 53 KB
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi .xls 31,5 KB
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset .xls 31 KB
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat .xls 35 KB
22 Verot .xls 29 KB
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät .xls 25,5 KB
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot .xls 25,5 KB
25 Muut varat .xls 33,5 KB
26 Käteiset varat .xls 29,5 KB
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista .xls 57 KB
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista .xls 26,5 KB
29 Rahoitusvelat .xls 36 KB
30 Varaukset .xls 28 KB
31 Eläkevelvoitteet .xls 39 KB
32 Ehdolliset velat ja sitoumukset .xls 33 KB
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset .xls 41,5 KB
34 Oma pääoma .xls 30 KB
35 Lähipiiritiedot .xls 30 KB
36 Kannustinjärjestelmät .xls 38 KB
37 Tilintarkastajan palkkiot .xls 27,5 KB
38 Oikeudenkäynnit .xls 26 KB
39 Sijoitukset tytäryhtiöissä .xls 29,5 KB
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä .xls 60,5 KB
41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat .xls 26 KB
Emoyhtiön tuloslaskelma .xls 36,5 KB
Emoyhtiön tase .xls 44,5 KB
Emoyhtiön rahavirtalaskelma .xls 35,5 KB
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 1-5 .xls 36,5 KB
Emoyhtiön taseen vastaavia koskevat liitetiedot 6-14 .xls 52,5 KB
Emoyhtiön taseen vastattavia koskevat liitetiedot 15-16 .xls 42 KB
Emoyhtiön taseen liitteet 17-26 .xls 55,5 KB

Kaaviot

Valitse kaikki | Poista valinnat kaikista Tiedostomuoto Tiedostokoko
Osakkeen hinta kuukausittain, Sampo Oyj, 2006-2010 .png 15,0 KB
Osakkeen vaihto kuukausittain, Sampo Oyj, 2006-2010 .png 8,7 KB
Taloudelliset tavoitteet .png 26,2 KB
Juridinen rakenne, 31.12.2010 .png 34,4 KB
Sampo-konsernin pääoman hallintaprosessi .png 32,4 KB
Organisaatio, 31.12.2010 .png 54,7 KB
Henkilöstö yhtiöittäin, Sampo-konserni, 2010, yhteensä 6 914 .png 19,3 KB
Henkilöstö maittain, Sampo-konserni, 2010, yhteensä 6 914 .png 58,9 KB
Henkilöstön palvelusvuodet, Sampo-konserni, 2010 .png 20,3 KB
Lentojen ja virtuaalineuvottelujen määrän kehitys, If Vahinkovakuutus, 2008-2010 .png 17,9 KB
Hallintomalli .png 24,8 KB
Keskeiset Sampo-konsernin riskit .png 25,6 KB
Riskienhallintaprosessi .png 51,7 KB
Sampo-konsernin riskienhallinnan hallintorakenne .png 26,7 KB
Bruttomaksutulojen erittely liiketoiminta-alueittain ja maittain, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010, yhteensä 4 189 Milj. € .png 24,8 KB
Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life, 2002-2010 .png 15,5 KB
Sampo-konsernin tasehallinnan prosessi .png 39,2 KB
Sijoitussalkkujen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2010 ja 31.12.2009 .png 39,0 KB
Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, If Vahinkovakuutus, 2001-2010 .png 15,6 KB
Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, Mandatum Life, 2001-2010 .png 17,2 KB
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni, 31.12.2010, 3 353 Milj. € .png 18,7 KB
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010, 1 648 Milj. € .png 18,8 KB
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Mandatum Life, 31.12.2010, 1 686 Milj. € .png 18,8 KB
Pääomituksen kehitys, If Vahinkovakuutus, 31.12.2009 - 31.12.2010 .png 26,6 KB
Pääomituksen kehitys, Mandatum Life, 31.12.2009 - 31.12.2010 .png 23,2 KB
Pääomituksen kehitys, Sampo-konserni, 31.12.2009 - 31.12.2010 .png 25,6 KB
Taloudellisen pääoman jakautuminen liiketoiminta-alueittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, Sampo-konserni, 31.12.2010 .png 20,3 KB
Taloudellisen pääoman erittely riskilajeittain, Sampo-konserni, 31.12.2010 .png 17,6 KB
Taloudellisen pääoman jakautuminen liiketoiminta-alueittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010 .png 21,3 KB
Taloudellisen pääoman jakautuminen liiketoiminta-alueittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, Mandatum Life, 31.12.2010 .png 20,0 KB
Viranomaisvaatimusten mukainen pääomitus, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2010 ja 31.12.2009 .png 23,6 KB

Yhteenveto materiaaleista

Olet valinnut 0 tiedostoa.

Lue Sampo-konsernin verkkovuosikertomuksen käyttöehdot ennen tiedostojen tulostamista, lataamista, jakamista tai lähettämistä. Käyttämällä sivustoa ja sen toiminnallisuuksia hyväksyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Jaa sähköpostilla

Työkalut raportin hallintaan