Materiaalipankki

Valitse alla olevasta listauksesta tiedostot, jotka haluat tulostaa, tallentaa ZIP-arkistona tai lähettää eteenpäin sähköpostilla käyttäen sivun alalaidan jakotoimintoja.

Valitse kaikki | Poista valinnat kaikista Tiedostomuoto Tiedostokoko
Konsernin laaja tuloslaskelma .xls 37,5KB
Tunnusluvut .xls 44KB
Konsernitase .xls 40KB
Laskelma oman pääoman muutoksista .xls 42KB
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2010 .xls 60,5KB
Konsernin rahavirtalaskelma .xls 37KB
1 Vakuutusmaksutulo .xls 37KB
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot .xls 53KB
3 Korvauskulut .xls 53KB
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos .xls 34KB
5 Henkilöstökulut .xls 31,5KB
6 Liiketoiminnan muut kulut .xls 35KB
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi .xls 30,5KB
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos .xls 35,5KB
9 Osakekohtainen tulos .xls 27,5KB
10 Rahoitusvarat ja -velat .xls 36KB
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet .xls 38,5KB
12 Sijoituskiinteistöt .xls 42KB
13 Aineettomat hyödykkeet .xls 44,5KB
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä .xls 35,5KB
15 Rahoitusvarat .xls 68KB
16 Käyvät arvot .xls 32KB
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia .xls 42,5KB
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset .xls 53KB
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi .xls 31,5KB
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset .xls 31KB
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat .xls 35KB
22 Verot .xls 29KB
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät .xls 25,5KB
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot .xls 25,5KB
25 Muut varat .xls 33,5KB
26 Käteiset varat .xls 29,5KB
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista .xls 57KB
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista .xls 26,5KB
29 Rahoitusvelat .xls 36KB
30 Varaukset .xls 28KB
31 Eläkevelvoitteet .xls 39KB
32 Ehdolliset velat ja sitoumukset .xls 33KB
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset .xls 41,5KB
34 Oma pääoma .xls 30KB
35 Lähipiiritiedot .xls 30KB
36 Kannustinjärjestelmät .xls 38KB
37 Tilintarkastajan palkkiot .xls 27,5KB
38 Oikeudenkäynnit .xls 26KB
39 Sijoitukset tytäryhtiöissä .xls 29,5KB
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä .xls 60,5KB
41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat .xls 26KB
Emoyhtiön tuloslaskelma .xls 36,5KB
Emoyhtiön tase .xls 44,5KB
Emoyhtiön rahavirtalaskelma .xls 35,5KB
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 1-5 .xls 36,5KB
Emoyhtiön taseen vastaavia koskevat liitetiedot 6-14 .xls 52,5KB
Emoyhtiön taseen vastattavia koskevat liitetiedot 15-16 .xls 42KB
Emoyhtiön taseen liitteet 17-26 .xls 55,5KB

Yhteenveto materiaaleista

Olet valinnut 0 tiedostoa.

Lue Sampo-konsernin verkkovuosikertomuksen käyttöehdot ennen tiedostojen tulostamista, lataamista, jakamista tai lähettämistä. Käyttämällä sivustoa ja sen toiminnallisuuksia hyväksyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Työkalut raportin hallintaan