Riskienhallintaprosessi

 

Sampo-konsernin ydinosaamista on osaava riskien hinnoittelu, riskien valinta sekä riskien asianmukainen hallinta. Laadukas riskienhallintaprosessi on välttämätön edellytys menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamiselle.

 

Riskienhallintaprosessi

Vakuutusriskit


If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen henkivakuutuksen korrelaatiot ovat vähäisiä ja siten liiketoimintalinjat sinällään aikaansaavat mieluummin hajautushyötyä kuin riskikeskittymiä.

 

Vahinkovakuutus-
toiminnan vakuutusriskit

Henkivakuutus-
toiminnan vakuutusriskit

Sijoitukset


Vuonna 2010 Sampo-konsernin sijoitusten yhteismäärä oli 18,3 miljardia euroa. Konsernin (Sampo Oyj mukaan luettuna) sijoitussalkkujen keskimääräinen sijoitustuotto oli 8,7 prosenttia. Vakuutustytäryhtiöillä ja emoyhtiöllä on käytössään yhteinen sijoitushallinnon infrastruktuuri sekä tulos- ja riskiraportointi.

 

Sijoitusomaisuuden riskit

Pääomitus


Riskejä ja niitä vastaavaa pääoman tarvetta (taloudellinen pääoma) arvioidaan Sampo-konsernissa sisäisesti. Vuonna 2010 merkittävimmät riskit taloudellisella pääomalla mitattun olivat luotto- ja markkinariski. Muokatun vakavaraisuuspääoman määrä (8,5 miljardia euroa) verrattuna taloudelliseen pääomaan (4,3 miljardia euroa) oli riittävä.

 

Pääomitus
Luottoriskit

Markkinariskit

Riskienhallinta

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan