Tulosta

Henkivakuutustoiminnan vakuutusriskit

Henkivakuutustoiminnassa vakuutusriskit sisältävät biometriset riskit, vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvän riskin sekä muut henkivakuutustoiminnan riskit kuten keskeytysriskin, takaisinostoriskin ja kustannusriskin.

Tässä osiossa käsitellään näiden henkivakuutustoiminnan riskien kehitys vuonna 2010. Lisäksi osiossa esitellään henkivakuutustoiminnan riskienhallintaperiaatteet.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan