Tulosta

Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski

Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski on merkittävin vastuuvelan riittävyyteen liittyvä riski. Sopimuksiin sisältyvä laskuperustekorko on päätetty koko sopimusajalle, jolloin markkinakorkojen ja tulevien tuottonäkyminen laskiessa saatetaan joutua tilanteeseen, jossa vastuuvelkaa on täydennettävä.

Suurimmassa osassa korkotuottoisia sopimuksia laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös määräysten mukainen korkein sallittu diskonttokorko. Näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttokorko on alennettu 3,5 prosenttiin, mistä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 86 miljoonalla eurolla (95 miljoonaa euroa vuonna 2009). Lisäksi 61 miljoonaa euroa on varattu vuoden 2011 osalta vastuuvelan laskuperustekorkovaatimuksen alentamiseksi 2,5 prosenttiin ja vuoden 2012 osalta 3,0 prosenttiin. Näin ollen Mandatum Life on suhteellisten alhaisten markkinakorkojen vuoksi lisännyt vastuuvelkaansa yhteensä 147 miljoonalla eurolla.

Kuhunkin vakuutuslajiin ja laskuperustekorkoon liittyvät vastuuvelat on esitetty taulukossa "Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2010". Taulukossa näkyy myös kunkin luokan vastuuvelan muutos vuonna 2010.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2010

Milj. € Velka 2009 Maksut Kor-
vaukset
Kuormi-tustulo Takuu-tuotot Asiakas-hyvitykset Muut Velka 2010 Osuus %
Mandatum Life emoyhtiö                  
Sijoitussidonnainen yhteensä

2 258

786

-320

-36

0 0

288

2 977

40 %

Yksilöllinen eläkevakuutus

646

93

-7

-12

0 0

109

829

11 %

Henkivakuutus

1 032

197

-129

-11

0 0

89

1 178

16 %

Kapitalisaatiosopimukset

398

454

-181

-9

0 0

66

729

10 %

Ryhmäeläkevakuutus

183

42

-3

-4

0 0 23

241

3 %Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä

4 413

271

-436

-36

158 1 21

4 391

58 %

Ryhmäeläkevakuutus

2 456

169

-186

-8

84 1 -15

2 500

33 %

Laskuperustekorko 3,5 %

2 419

159

-184

-7

83 0 -12

2 458

33 %

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 37 10

-2

-1

1 0 -3

42

1 %

Yksilöllinen eläkevakuutus

1 383

34

-145

-8

61 0 -4

1 322

18 %

Laskuperustekorko 4,5 %

1 202

24

-126

-7

55 0 -14

1 134

15 %

Laskuperustekorko 3,5 %

150

7

-15

-1

5 0 8 154

2 %

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

32

4

-4

0

1 0 2 34

0 %

Yksilöllinen henkivakuutus

351

36

-53

-10 12 0 -2 335

4 %

Laskuperustekorko 4,5 % 87 6

-10

-2 4 0 -2 83

1 %

Laskuperustekorko 3,5 % 214 13

-34

-4 7 0 -1 195

3 %

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 51 17

-9

-4 1 0 1 57

1 %

Kapitalisaatiosopimukset 57 1

-37

0 1 0 0 21

0 %

Laskuperustekorko 3,5 % 49 0

-34

0 1 0 0 15

0 %

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 8 1

-3

0 0 0 0 6

0 %

Tulevien asiakashyvitysten vastuu 18 0 0 0 0 0 -18 0

0 %

Korkotäydennys 95 0 0 0 0 0 52 147

2 %

Tuleva jälleenvakuutus 3 2

-1

0 0 0 -1 3

0 %

Muu velka 49 30

-14

-11 1 0 9 64

1 %

Mandatum Life emoyhtiö yhteensä

6 671

1 057

-756

-72 158 1 309

7 369

98 %Tytäryhtiö SE Sampo Life Insurance Baltic 119 60

-26

-3 1 0 15 165

2 %

Sijoitussidonnainen 100 58

-24

-3 0 0 15 147

2 %

Muut 18 3

-2

-1 1 0 -1 18

0 %

Mandatum Life konserni yhteensä

6 790

1 117

-782

-75 159 1 323

7 534

100 %

 

Laskuperustekorollisiin sopimuksiin liittyvä vastuuvelka on edelleen sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvää vastuuvelkaa suurempi. Sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelka on kuitenkin lisääntynyt kun taas laskuperustekorollinen vastuuvelka on pysynyt vakaalla tasolla viime vuosina. Tämän johdosta sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvän vastuuvelan osuus kokonaisvastuuvelasta on kasvamassa. Mandatum Lifen vastuuvelan rakenteen ja määrän kehitystä on kuvattu kuvassa " Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life, 2002-2010".

Henkivakuutuksen vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ja duraatio on esitetty taulukossa "Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 31.12.2010". Vastuuvelan herkkyys erilaisten diskonttokorkojen osalta on arvioitavissa taulukon duraatioiden avulla.

Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 31.12.2010

Milj. € Duraatio 2011–
2012
2013–
2014
2015–
2019
2020–
2024
2025–
2029
2030–
2034
2035–
Mandatum Life emoyhtiö                
Sijoitussidonnainen yhteensä

8,1

555

424

800

522 375

257

363

Yksilöllinen eläkevakuutus

11,5

41

73

195

182 154

113

142

Henkivakuutus

5,2

363

216

322

145 81

47

39

Kapitalisaatiosopimukset

8,1

141

118

225

135 89

60

109

Ryhmäeläkevakuutus

13,1

10

18

58

61 50 37

72


Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä

8,6

1 129

868

1 644

1 156
833 582

946

Ryhmäeläkevakuutus

10,3

496

467

1 025

827 638 479

833

Laskuperustekorko 3,5 %

10,3

483

458

1 012

817 631 474

819

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

8,9

13

9

13

9 7 5

14

Yksilöllinen eläkevakuutus

6,4

334

323

498

274 160 81

82

Laskuperustekorko 4,5 %

6,4

290

283

435

238 135 66

66

Laskuperustekorko 3,5 %

7,0

35

33

53

30 21 13 12
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

6,9

8

7

9

6 4 2 4
Yksilöllinen henkivakuutus

5,3

143

58

92 41 27 17 28
Laskuperustekorko 4,5 %

7,4

24

18

29 13 11 7 15
Laskuperustekorko 3,5 %

4,2

105

29

42 19 11 7 10
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

5,9

14

11

21 9 4 3 3
Kapitalisaatiosopimukset

2,7

16

1

2 1 1 2 0
Laskuperustekorko 3,5 %

0,5

15

0

0 0 0 0 0
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 8,9 1

1

2 1 1 2 0
Tulevien asiakashyvitysten vastuu 1,0 0 0 0 0 0 0 0
Korkotäydennys

3,7

77 17 25 14 7 3 4
Tuleva jälleenvakuutus

0,5

3

0

0 0 0 0 0
Muu velka

0,8

60

2

2 0 0 0 0
Mandatum Life emoyhtiö yhteensä

8,4

1 684

1 292

2 444

1 678

1 208

839

1 309


Tytäryhtiö SE Sampo Life Insurance Baltic
35

15

41 29 12 19 33
Sijoitussidonnainen
31

13

35 24 10 19 32
Muut
4

2

6 5 2 1 1
Mandatum Life konserni yhteensä

 

1 720

1 306

2 485

1 707

1 220

859

1 342

 

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan