Tulosta

Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit

Jälleenvakuutussaamiset ja jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta 31.12.2010 on esitetty taulukossa "Jälleenvakuutussaamiset ja jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta luottokelpoisuusluokan mukaan, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010 ja 31.12.2009" luottokelpoisuusluokittain. Taulukossa ei ole mukana 120 miljoonan euron (120 miljoonaa euroa vuonna 2009) suuruista erää, joka liittyy lähinnä lakisääteisiin pooleihin ja captive-ratkaisuihin.

Jälleenvakuutussaamiset ja jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta luottokelpoisuusluokan mukaan, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010 ja 31.12.2009

  31.12.2010 31.12.2009

Luokitus

Yhteensä,
milj.€

%

Yhteensä,
 milj.€
%

AAA

0 0 %
6
2 %

AA+ - A-

354 96 %
336 91 %

BBB+ - BBB-

1 0 %
1 0 %

BB+ - C

0 0 % 0 0 %

D

0 0 %
0 0 %

Luokittelematon

13 3 %
13 3 %

Yhteensä

368 100 %
356 97 %

Kymmenen suurinta yksittäistä jälleenvakuutussaatavaa olivat yhteensä 334 miljoonaa euroa, mikä vastaa 68,8 prosenttia kaikista saatavista. Suurin yksittäinen jälleenvakuuttaja on Munich Re (AA-luokitus), jonka osuus oli 30,5 prosenttia kaikista jälleenvakuutussaatavista.

Mandatum Lifessa jälleenvakuutusjärjestelyiden määrä on vähäinen ja näihin liittyvien luottoriskien määrä on suhteellisen merkityksetön. Jälleenvakuuttajaan liittyvät luottoriskit arvioidaan jälleenvakuutussopimuksia tehtäessä ja jälleenvakuutussaamisten luottoriskiä seurataan jatkuvasti.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan