Sampo Group

Markkinariskit

Markkinariskeillä viitataan rahoitusvarojen ja -velkojen sekä vastuuvelan markkina-arvojen muutosten aiheuttamiin vaikutuksiin yhtiön tuloksessa tai pääomassa.

Sampo-konsernissa markkinariskejä tarkastellaan ALM-riskin ja sijoitussalkkujen riskien kannalta. Nämä molemmat näkökulmat huomioidaan, kun riskejä hallitaan osana sijoitusten hallintaa.