Tulosta

Pääomitus

Tässä osiossa kuvataan Sampo-konsernin pääomitus vuonna 2010 sekä vuoden aikana tapahtuneet muutokset.

Riskejä ja niitä vastaavia pääomavaateita arvioidaan Sampo-konsernissa sisäisten menetelmien sekä viranomaisten ja luottoluokittajien käyttämien menetelmien perusteella. Muokatun vakavaraisuuspääoman määrää verrataan taloudelliseen pääomaan ja viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoman määrää verrataan viranomaisten vähimmäisvaatimukseen. Lisäksi luottoluokittajien eri luokitustasoja vastaavia pääomatavoitteita verrataan vastaavan luottoluokittajan mittariin käytettävissä olevasta pääomasta.

Sampo-konsernin tytäryhtiöiden vakavaraisuus parani vuoden aikana hyvien tulosten johdosta. Sampo-konsernin pääomituksen kehitys vuonna 2010 sisäisestä ja viranomaisnäkökulmasta on esitetty kuvissa "Pääomituksen kehitys, If Vahinkovakuutus, 31.12.2009 - 31.12.2010", "Pääomituksen kehitys, Mandatum Life, 31.12.2009 - 31.12.2010" sekä "Pääomituksen kehitys, Sampo-konserni, 31.12.2009 - 31.12.2010".

 

 

 

 

Sisäisiä malleja kehitetään jatkuvasti, ja siten taloudellisen pääoman luvut eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri vuosien ja/tai yhtiöiden välillä.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan