Tulosta

Pääomituksen herkkyysanalyysi

Taulukko "Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen, Vahinkovakuutus, Henkivakuutus ja Omistusyhteisö, 31.12.2010" kuvaa herkkyysanalyysin vaikutuksia tytäryhtiöiden omaan pääomaan, vastuuvelan oikaisuihin sekä muokattuun vakavaraisuuspääomaan. Esimerkiksi korkojen nousu alentaisi rahoitusinstrumenttien arvonalenemisen myötä Sampo-konsernin omaa pääomaa. Diskonttokoron nousu vastaavasti alentaisi vastuuvelan käypää arvoa, mistä johtuen muokattu vakavaraisuuspääoma kasvaisi.

Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen, Vahinkovakuutus, Henkivakuutus ja Omistusyhteisö, 31.12.2010

  Korko Osake Muut sijoitukset

Milj. € 

1% taso-
liike alas

1% taso-
liike ylös

20% alas

20% alas

Vahinkovakuutus

170 -162 -330 -21

Henkivakuutus

115 -113 -337 -125

Omistusyhteisö

2 -2 -4 -5

Kokonaisvaikutus omaan pääomaan

287 -277 -671 -151
         

Vaikutus vastuuvelan oikaisuihin

-875 622 22 8

Vaikutus muokattuun vakavaraisuuspääomaan

-589 346 -649 -143

Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta rahoitusinstrumenttien käypään arvoon 31.12.2010. Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja. Sampo-konsernin yritysten velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan