Tulosta

Riskienhallinnan kehitysnäkymät

Riskienhallintaa ja riskienhallintamenetelmiä kehitetään Sampo-konsernissa jatkuvasti. Tämän vuoksi, samoin kuin vuonna 2010, myös vuonna 2011 konsernin ja tytäryhtiöiden taloudellisen pääoman menetelmiä sekä stressitestejä ja skenaarioanalyyseja tullaan edelleen kehittämään.

If Vahinkovakuutus on vuonna 2010 kehittänyt ja ottanut käyttöön uuden taloudellisen pääoman laskentamallin sekä sitä täydentämään mallin, jolla luodaan taloudellisen pääoman laskennassa käytettävät taloudelliset skenaariot. Vuosien 2011 ja 2012 aikana mallia kehitetään edelleen, ja tavoitteena on saada hyväksyntä sisäisen mallin käytölle Solvenssi II -pääomavaatimuksen laskennassa. Vuoden 2011 alussa If Vahinkovakuutus aloitti sisäisen mallin hyväksynnän valmisteluprosessin. Myös Mandatum Life kehittää edelleen vastaavia mallejaan.

Vuoden 2010 aikana If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life ovat panostaneet Solvenssi II -uudistukseen liittyvien täytäntöönpanotoimenpiteiden (implementing measures) seuraamiseen, niiden vaikutusten arvioimiseen ja kommentoimiseen viranomaisille ja toimialan etujärjestöille. Työ tulee jatkumaan vuoden 2011 aikana.

Konsernissa on luotu teknisiä valmiuksia Solvenssi II -uudistusta varten jo usean vuoden ajan. Samoin Solvenssi II:n odotettavissa olevia vaatimuksia riskienhallintakäytännöissä on huomioitu kehitettäessä yhtiöiden riskienhallintaa. Näiden toimenpiteiden kautta varmistetaan täysimääräinen valmius noudattaa Solvenssi II -vaatimuksia vuoden 2012 loppuun mennessä.

If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life osallistuivat QIS5-koelaskentaan (QIS, Quantitative Impact Study). Molempien yritysten tulokset olivat odotusten mukaisia.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan