Tulosta

Riskienhallintaprosessi

Sampo-konsernin ydinosaamista on osaava riskien hinnoittelu, riskien valinta sekä riskien asianmukainen hallinta. Laadukas riskienhallintaprosessi on välttämätön edellytys menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamiselle.

Sampo-konsernissa keskeiset tavoitteet riskienhallinnalle ovat:

  • varmistaa, että kaikki kannattavuuteen vaikuttavat ja muut olennaiset riskit tunnistetaan, arvioidaan ja että niitä analysoidaan;
  • varmistaa, että pääomitus - pääoma ja liiketoimintojen ennakoitu kannattavuus - on riittävä suhteessa liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviin riskeihin;
  • varmistaa, että riskinottokyky on kohdennettu eri liiketoiminta-alueille valittujen strategioiden mukaisesti ja että riskit ovat oikein hinnoiteltu;
  • rajoittaa ja tasata konsernin yhtiöiden taloudellisiin arvoihin liittyvää vaihtelua; sekä
  • varmistaa toimintojen kokonaisvaltainen tehokkuus, turvallisuus ja jatkuvuus.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Sampo-konsernin riskienhallintaprosessiin on sisällytetty seuraavia tehtäviä:

Sampo-konsernin yhteisiä riskienhallintaperiaatteita noudatetaan toimintoja järjestettäessä yleisesti sekä erityisesti riskienhallinnassa.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan