Tulosta

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusriskit

Vahinkovakuutustoimintaa harjoitetaan If Vahinkovakuutuksen vastuunvalintaa koskevien pääperiaatteiden puitteissa; olennaista on, että yhtiöllä on aina riittävästi ymmärrystä, ammattitaitoa ja tilastollista aineistoa, jotta riskit ymmärretään ja kyetään mittaamaan.

Vahinkovakuutuksen vakuutusriskit voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

  • Vakuutusmaksuriski (premium risk) on riski siitä, että tulevista vakuutustapahtumista aiheutuvat kustannukset ylittävät odotetun tason. Tämä voi johtua esimerkiksi riittämättömästä hinnoittelusta, riskikeskittymistä, riittämättömästä jälleenvakuutussuojasta tai vahinkotapahtumien toteutumistiheyden (enemmän vahinkotapahtumia kuin on oletettu) ja/tai korvauskustannusten suuruuden (vahingot ovat toteutuessaan oletettua suuremmat) vaihtelusta.
  • Korvausvastuuriski (reserve risk) on riski siitä, ettei korvausvastuu riitä kattamaan tulevia korvauskuluja. Korvausvastuuriski aiheutuu vakuutuskorvausten maksusuoritusten ajoitukseen ja määrään liittyvästä epävarmuudesta.
  • Katastrofiriski (catastrophe risk) on riski vakavista, mutta harvoin sattuvista tapahtumista, joita vakuutusmaksuriski ja korvausvastuuriski eivät ota riittävästi huomioon. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi luonnonkatastrofi.

Tässä osiossa käsitellään vahinkovakuutustoiminnan vakuutusriskien kehitystä vuonna 2010. Lisäksi osiossa esitellään vahinkovakuutustoiminnan vakuutusriskien hallinnan periaatteet.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan