Konsernijohtajan katsaus

"Vuosi 2010 oli Sammolle monien onnistumisten vuosi."

Kari Stadigh
Sammon konsernijohtaja

 

Konsernijohtajan video

Konsernijohtajan katsaus

Henkilöstö

Vuonna 2010 konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia työskenteli vahinkovakuutustoiminnassa ja 7 prosenttia henkivakuutustoiminnassa. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli noin prosentti henkilöstöstä.

 

HenkilöstöTaloudelliset tavoitteet 2010

Konsernin liiketoiminta-alueille on määritelty selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin perustuvat strategiat. Osakkeenomistajat hyötyvät syntyvästä arvonnoususta korkean ja vakaan osinkotuoton muodossa.

 

Strategia

 


Liiketoiminta-alueet

Konsernin emoyhtiö Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään ja oli helmikuussa 2011 noin 21,3 prosentin omistusosuudellaan Nordean suurin osakkeenomistaja.

 

Vahinkovakuutus
Henkivakuutus
Omistusyhteisö

 

Sampo-konserni

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan