Tulosta

Konsernijohtajan katsaus:
Onnistuneiden valintojen vuosi

Maailmanlaajuisen finanssikriisin muuttuminen Euroopan julkisen sektorin velkakriisiksi toi vuonna 2010 haasteita toiminnallemme. Turbulenssista huolimatta tuloksemme oli erinomainen.

Vuosi 2010 oli Sampo-konsernille monien onnistumisten vuosi. Vahinkovakuutustoimintamme pitkäaikaiset panostukset vastuuvalintaan osoittautuivat viisaiksi ja etumatkamme pohjoismaisiin kilpailijoihimme kasvoi. Onnistuimme arvioimaan riskit oikein ja yhdistetty kulusuhteemme säilyi hyvänä hankalista sääoloista huolimatta. If ylsi alle 95 prosentin yhdistetty kulusuhde -tavoitteeseensa jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Yhtiön tulos oli kokonaisuudessaan hyvä.

Ifin asiakastyytyväisyys parani odotusten mukaisesti. Ifiin olivat tyytyväisiä erityisesti ne asiakkaat, jotka olivat kärsineet vahinkoja ja olleet tekemisissä yhtiön korvauskäsittelyn kanssa. Olemme ennakoineet asiakkaiden toiveet oikein: Asiakkaat selvästikin haluavat hoitaa korvausasioita Internetissä. Pitkälti juuri Internetin ansiosta henkilöasiakkaistamme jo noin 60 prosenttia saa korvauspäätöksen 24 tunnin sisällä vahinkoilmoituksen jättämisestä.

Asiakkaiden arvostus näkyy myös vahinkovakuutustoiminnan maksutulon kehityksessä. Maksutulo pysyi vakaana finanssikriisin aikana ja vuonna 2010 se kasvoi euromääräisesti jopa kaikkien aikojen korkeimpaan arvoonsa 4,2 miljardiin euroon.

Odotuksien mukainen Nordea

Osakkuusyhtiömme Nordean kehitys vastasi odotuksiamme: Yhtiön liikevoitto kasvoi vuonna 2010 lähes 20 prosenttia. Luottotappiot vähenivät. Pankin asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti ja asiakastyytyväisyys nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Yhtiön hallinto parani entisestään johtoon ja hallitukseen tehtyjen uudistusten myötä. Tämä kaikki heijastui yhtiön pörssikurssiin, ja joulukuun lopussa Nordea-omistuksemme pörssiarvo oli jo 6,8 miljardia euroa. Arvostuseroa Nordea-osakkeistamme maksettuun 5,3 miljardiin euroon ehti kertyä jo melkoisesti.

Merkittäviä onnistumisia koettiin myös henkivakuutustoiminnassamme. Suomen johtavana yritysten henkilöetuuksien asiantuntijana Mandatum Life pystyi tarjoamaan yrityksille näiden henkilöstön sitouttamiseksi tarvitsemia ratkaisuja, ja perinteinen henkivakuutusten yritysmyynti sujui kokonaisuudessaan hyvin. Myös Mandatum Lifen varainhoitoyksikkö onnistui työssään ja kasvoi voimakkaasti viime vuonna. Yhteistyökumppanimme Sampo Pankki palasi henkivakuutustuotteidemme myynnissä finanssikriisiä edeltävälle tasolle - tämä oli heiltä erittäin hyvä ja huomionarvoinen suoritus. Onnistumisten ansiosta Mandatum Lifen tulos kasvoi ja maksutulo kipusi kaikkien aikojen korkeimpaan arvoonsa yli 1,1 miljardiin euroon.

Euroopan velkakriisi ei yllättänyt

Sijoitustoiminnassa tehdyt valinnat osoittautuivat yhtä lailla oikeiksi: ennakoimme globaalin finanssikriisin muuttuvan Euroopassa julkisen talouden kriisiksi ja siten sijoitussalkussamme ei ole riskisijoituksiksi osoittautuneita ns. PIIGS-maiden velkakirjoja. Valtion velkakirjojen paino on sijoitusomaisuudessamme muutoinkin poikkeuksellisen pieni. Ennakoimme myös Pohjoismaiden talouden myönteisen kehityksen ja lisäsimme oikeaan aikaan sijoitusomaisuutemme pohjoismaista osakepainoa.

Vuoden 2010 aikana saavutettu menestys osoittaa, että ymmärsimme, mitä asiakkaamme meiltä haluavat. Haluankin esittää suuret kiitokset paitsi asiakaskunnallemme, myös kaikille niille konsernissamme, jotka olivat tekemässä oikeaksi osoittautuneita päätöksiä. Erityinen kiitos kuuluu myös hallitukselle ja sen puheenjohtajalle.

Omistajammekin ansaitsevat kiitokset: Omistajakuntamme on kasvanut tasaisen varmasti ja vuoden 2010 lopulla määrä nousi jo yli 86 000 osakkeenomistajaan. Tämä osoittaa mielestäni sen, että omistajakuntamme katsoo meidän osaavan tehdä oikeita valintoja.

Uskon omistajien olevan myös tyytyväisiä hallituksen osinkoehdotukseen 1,15 euroa osakkeelta.

Hyvästä vuodesta huolimatta pitää tuleviin haasteisiin suhtautua nöyrästi. Työ jatkuu ja monia uusia valinnan paikkoja on edessä myös vuonna 2011.

Kari Stadigh
Konsernijohtaja

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan