Tulosta

Sampo Oyj

Sampo Oyj:n A-osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1988. Yhtiö on Sampo-konsernin emoyhtiö, jonka kaksi merkittävintä tytäryhtiötä toimivat vahinkovakuutuksessa, If Vahinkovakuutus, ja henkivakuutuksessa, Mandatum Life. Lisäksi Sampo Oyj omisti helmikuussa 2011 noin 21,3 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin, Nordean, osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.

Sampo Oyj:n palveluksessa oli vuoden 2010 aikana keskimäärin 52 työntekijää. Yhtiö hoitaa konsernin sijoitustoimintaa, pääomarakennetta, riskienhallintaa, konsernilaskentaa, sijoittajasuhteita sekä laki- ja veroasioita.

Sampo Oyj:n omistus Nordeassa ylitti 20 prosenttia vuoden 2009 loppupuolella. Vuosi 2010 oli ensimmäinen vuosi, jolloin Nordeaa käsiteltiin Sampo-konsernin tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Nordean nettotulos esitetään erillisellä rivillä Sampo-konsernin tuloslaskelmassa. Nordea-omistuksen vaikutus Sampo-konsernin tuloksen kasvuun vuonna 2010 oli merkittävä.

Vuoden 2010 aikana Sampo Oyj kasvatti omistustaan Nordeassa vain vähän hankkimalla noin 20 miljoonaa osaketta, joka vastaa 0,4 prosentin lisäystä omistusosuudessa.

Helmikuussa 2011 Sampo Oyj osti lisäksi 30 miljoonaa Nordean osaketta Ruotsin valtion järjestämässä huutokaupassa. Tämä kauppa nosti Sampo Oyj:n omistusosuuden 21,3 prosenttiin.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan