Tulosta

If Vahinkovakuutus

Vuosi 2010 käynnistyi verraten ankarissa talviolosuhteissa monissa maissa, joissa Ifillä on liiketoimintaa. Poikkeukselliset sääolot jatkuivat läpi kuuman, runsasmyrskyisen ja rankkasateisen kesän aina loppuvuoden koviin lumisateisiin saakka.

Ifissä dramaattiset sääilmiöt näkyivät lisääntyneenä vahinkojen määränä ja näin ollen myös suurentuneina työmäärinä. Kova kylmyys aiheutti muun muassa vesivahinkoja sekä yksityisasunnoissa että yrityksissä, ja runsas lumentulo sai aikaan suuren määrän lievempiä ja vakavampia liikenneonnettomuuksia. Tästä seurasi puhelujen ja sähköpostiviestien tulva, mikä antoi Ifille mahdollisuuden näyttää asiakkailleen, että he ovat valinneet oikean vakuutusyhtiön. Myöhemmin tehdyt asiakastyytyväisyysmittaukset osoittivat, että vahinkoja kärsineet asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun; yhdeksän kymmenestä vahingon kärsineestä oli sitä mieltä, että If hoiti vahingon käsittelyn hyvin tai erittäin hyvin. Ifin vuonna 2010 lanseeraamaa uutta markkinointikampanjaa siteeraten: Se oli korvausten käsittelyä, joka sujui niin kuin pitikin.

Poikkeuksellisen ankarista sääoloista johtuneista vahingoista huolimatta Ifin tulos oli vuonna 2010 jälleen kerran vakaa. Yhdistetty kulusuhde 92,8 prosenttia oli pitkän aikavälin tavoitetta parempi ja samalla tasolla kuin vuonna 2009. Vakuutustekninen tulos oli 449 miljoonaa euroa (488 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja tulos ennen veroja 707 miljoonaa euroa (644 miljoonaa).

Haasteellisten sääolojen lisäksi vuoden 2010 erityspiirteeksi nousi suuri määrä uusia solmittuja yhteistyösopimuksia. Erityisesti terveydenhoitoalalla vuosi 2010 oli Ifille monella tapaa läpimurtovuosi lukuisten uusien yhteistyösopimusten ansiosta. Esimerkiksi Tanskassa solmitun sopimuksen seurauksena yli 100 000:lle ihi Bupan pohjoismaiselle sairausvakuutusasiakkaalle suositeltiin vakuutusten siirtämistä Ifiin. Ifille tärkeällä autovakuutusalalla pohjoismaiseen Volvia-merkkivakuutukseen liittyvää yhteistyötä Volvon kanssa jatkettiin viidellä vuodella. Volvian maksutulo on vuosittain noin 200 miljoonaa euroa. Myös Ford ja Mazda jatkoivat viisivuotisia merkkivakuutussopimuksiaan Pohjoismaissa. Liiketoiminnan painopistealueisiin kuuluivat kuluneen vuoden aikana myös vuonna 2009 allekirjoitettujen sopimusten menestyksekäs täytäntöönpano, kuten yhteistyö suomalaisten yliopistojen, Ruotsin Volkswagen Groupin ja ruotsalaisen toimihenkilöiden Unionen-ammattijärjestön kanssa. Huomionarvoista on myös, että If ryhtyi vuoden aikana toimimaan Facebookin ja Twitterin kaltaisissa sosiaalisissa medioissa ja otti Pohjoismaiden ensimmäisenä vakuutusyhtiönä palveluissaan käyttöön oman mobiilisovelluksen matkapuhelimiin.

Sisäisesti Ifissä jatkettiin työtä toiminnan tehostamiseksi ja entistä paremman palvelun tarjoamiseksi asiakkaille. Esimerkkinä tästä on Ifin laajentunut, suuren suosion asiakkaiden keskuudessa saavuttanut Internetissä tarjottavien palveluiden määrä. Vuonna 2010 jo 25 prosenttia yksityisasiakkaiden vahingoista ilmoitettiin verkossa. Yritysasiakkaissa osuus oli 40 prosenttia. Toinen esimerkki on vuoden aikana käyttöön otettu uusi teknologia, jolla automatisoidaan tiettyjen tavanomaisimpien vahinkojen käsittely. Asiakkaille tämä merkitsee kirjaimellisesti sekunneissa tapahtuvaa palvelua ja Ifille resurssien vapautumista esimerkiksi monimutkaisempien vahinkojen käsittelyyn. Yritysasiakkaiden palvelemisessa on muun muassa Norjassa otettu käyttöön täysin uusi vakuutusjärjestelmä, jonka odotetaan tuovan merkittäviä hyötyjä sekä suoraan asiakkaille että yhtiölle itselleen parantaen Ifin asemaa kilpailijoihin nähden.

Ifin menestyksekäs työ ympäristöasioiden parissa jatkuu. If liittyi vuoden 2010 aikana YK:n "Clean Development Mechanism" -ohjelmaan (Puhtaan kehityksen mekanismi), ja yhtiöstä tulee ympäristöneutraali vuonna 2011. Vuonna 2010 saatettiin päätökseen kunnianhimoinen sadan parannuskohdan sisäinen ympäristöohjelma. Yksi ohjelman painopistealueista on ollut työntekijöiden matkustamisen vähentäminen, minkä seurauksena matkustaminen on yhtiössä vähentynyt lähes 33 prosenttia kolmen viime vuoden aikana. Tämän on mahdollistanut muun muassa määrätietoinen video- ja verkkokokouksien lisääminen. Videokokousten määrä onkin samana ajanjaksona yli kaksinkertaistunut.

Lataa If Vahinkovakuutuksen vuosikertomus 2010 (englanniksi)

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan