Tulosta
Konsernitase, IFRS
                     
               
Milj. e               12/2010 12/2009
Varat                  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet             29 34
Sijoituskiinteistöt             122 124
Aineettomat hyödykkeet             742 688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä             5 699 5 172
Rahoitusvarat   17 508 15 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset           3 127 2 366
Laskennalliset verosaamiset             68 81
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista             514 481
Muut varat             1 515 1 439
Käteiset varat           527 771
Varat yhteensä               29 851 26 635
                   
Velat                  
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista             13 749 13 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista             3 124 2 359
Rahoitusvelat       2 187 2 098
Laskennalliset verovelat             640 500
Varaukset             36 35
Eläkevelvoitteet             105 104
Muut velat             1 124 912
Velat yhteensä               20 965 19 022
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma               98 98
Rahastot               1 530 1 530
Kertyneet voittovarat               6 459 5 889
Muut oman pääoman erät               799 96
Emoyhtiön omistajien osuus               8 886 7 613
                     
Määräysvallattomien osuus               0 0
Oma pääoma yhteensä               8 886 7 613
                   
Oma pääoma ja velat yhteensä               29 851 26 635
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan