Sampo Group

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
                     
                 
Milj. e Liite 1-12/2010 1-12/2009
Vakuutusmaksutulo           5 096 4 479
Sijoitustoiminnan nettotuotot         1 183 1 155
Liiketoiminnan muut tuotot               26 20
Korvaukset           -3 533 -3 105
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos             -769 -633
Henkilöstökulut             -527 -510
Liiketoiminnan muut kulut           -547 -495
Rahoituskulut             -131 -87
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista             523 1
Tilikauden voitto ennen veroja               1 320 825
                   
Verot           -217 -184
                   
Tilikauden voitto               1 104 641
                   
Tilikauden muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot               214 123
Myytävissä olevat rahoitusvarat               605 2 989
Rahavirtasuojaukset               -9 -3
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä               48 -
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot               -156 -326
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen               703 2 782
TILIKAUDEN LAAJA TULOS               1 807 3 423
                   
Tilikauden voitosta                  
  Emoyhtiön omistajien osuus               1 104 641
  Määräysvallattomien osuus               0 0
                   
Tilikauden laajasta tuloksesta                  
  Emoyhtiön omistajien osuus               1 807 3 423
  Määräysvallattomien osuus               0 0
                   
Osakekohtainen tulos (eur)             1,97 1,14