Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
               
Vahinkovakuutustoiminta        
               
            2010 2009
Milj. €         Koneet ja
kalusto
Koneet ja
kalusto
1.1.            
Hankintameno         134 126
Kertyneet poistot         -111 -100
Kirjanpitoarvo 1.1.         23 27
             
Kirjanpitoarvo 1.1.         23 27
Lisäykset         6 8
Vähennykset         -1 -1
Poistot         -11 -11
Valuuttakurssierot         1 1
Kirjanpitoarvo 31.12.         19 23
             
31.12.            
Hankintameno         140 134
Kertyneet poistot         -122 -111
Kirjanpitoarvo 31.12.         19 23
               
               
Henkivakuutustoiminta    
               
    2010 2009
Milj. € Maa-alueet
ja
rakennuks.
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja
rakennuks.
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.            
Hankintameno 4 6 10 4 6 10
Kertyneet poistot 0 -5 -5 0 -4 -5
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 1 5 4 1 5
             
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 1 5 4 1 5
Lisäykset - 1 1 - 0 0
Poistot 0 0 0 0 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2 5 4 1 5
             
31.12.            
Hankintameno 4 7 11 4 6 10
Kertyneet poistot 0 -5 -5 0 -5 -5
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2 5 4 1 5
               
               
Omistusyhteisö    
               
    2010 2009
Milj. € Maa-alueet
ja
rakennuks.
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja
rakennuks.
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.            
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -1 -2 -1 -1 -2
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 4 5 1 4 5
             
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 4 5 1 4 5
Lisäykset 0 0 0 - 0 0
Poistot 0 -1 -1 0 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 4 5 1 4 5
             
31.12.            
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -1 -2 -1 -1 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 4 5 1 4 5
             
Milj. €         2010 2009
Konserni yhteensä         29 34
               
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
               
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan