Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

12 Sijoituskiinteistöt
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. €         2010 2009
1.1.            
Hankintameno         34 33
Kertyneet poistot         -5 -5
Kertyneet arvonalentumiset         -1 -1
Kirjanpitoarvo 1.1.         28 28
             
Kirjanpitoarvo 1.1.         28 28
Lisäykset         0 0
Vähennykset         0 0
Poistot         -1 -1
Arvonalentumistappiot         -2 0
Arvonalentumistappioiden peruutukset         0 0
Valuuttakurssierot         0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.         26 28
             
31.12.            
Hankintameno         34 34
Kertyneet poistot         -6 -5
Kertyneet arvonalentumiset         -2 -1
Kirjanpitoarvo 31.12.         26 28
             
  Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä         3 3
               
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt        
  Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat            
  - yhden vuoden kuluessa         1 1
  - yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         1 0
  - yli viiden vuoden kuluessa         - 0
  Yhteensä         2 1
               
  Kiinteistökulut            
  - välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella         -2 -2
  - välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella         -1 -1
  Yhteensä         -3 -3
               
Vahinkovakuutuksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12.     24 24
               
               
Henkivakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
1.1.            
Hankintameno         139 154
Kertyneet poistot         -37 -38
Kertyneet arvonalentumiset         -16 -16
Kirjanpitoarvo 1.1.         87 100
             
Kirjanpitoarvo 1.1.         87 100
Lisäykset         13 1
Vähennykset         -1 -11
Poistot         -3 -3
Arvonalentumistappiot         0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.         96 87
             
31.12.            
Hankintameno         152 139
Kertyneet poistot         -39 -37
Kertyneet arvonalentumiset         -16 -16
Kirjanpitoarvo 31.12.         96 87
             
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä         15 16
               
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt    
  Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat            
  - yhden vuoden kuluessa         8 5
  - yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         9 7
  - yli viiden vuoden kuluttua         7 7
  Yhteensä         24 19
               
  Kaudella tuloutetut muuttuvat vuokrat yhteensä         0 0
               
  Kiinteistökulut            
  - välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella         -7 -7
  - välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella         -1 0
  Yhteensä         -8 -7
               
Henkivakuutuksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12.       111 100
               
               
Omistusyhteisö            
               
Milj. €       2010 2009
1.1.          
Hankintameno       27 27
Kertyneet poistot       0 0
Kertyneet arvonalentumiset       -17 -17
Kirjanpitoarvo 1.1.       10 10
           
Kirjanpitoarvo 1.1.       10 10
Vähennykset       -6 -
Poistot       0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.       4 10
           
31.12.          
Hankintameno       4 27
Kertyneet poistot       0 0
Kertyneet arvonalentumiset       0 -17
Kirjanpitoarvo 31.12.       4 10
           
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä       0 2
           
           
Omistusyhteisön sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12.       7 14
           
           
Eliminoinnit       -4 -
           
Konserni yhteensä         122 124
               
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella.    
               
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.  
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan