Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
               
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt 31.12.2010
               
  Milj. €
Nimi
Kirjanpito- arvo Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Varat / Velat Liikevaihto Voitto/tappio
  Nordea Bank Abp 5 688 6 776 20,54 580 689 /
556 151
9 334 2 663
  Autovahinkokeskus Oy 3   35,54 8 / 1 7 1
               
Muut osakkuusyhtiöt **)            
               
  Milj. €
Nimi
      Varat / Velat Liikevaihto Voitto/tappio
  Consulting AB Lennemark & Andersson       10 / 6 13 1
  Urzus Group AS       1 / 1 3 0
  Besure Forsikring Skandinavia AS       - - -
               
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt 31.12.2009
               
  Milj. €
Nimi
Kirjanpito- arvo Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Varat / Velat Liikevaihto Voitto/tappio
  Nordea Bank Abp 5 168 5 756 20,05 507 544/
485 124
9 073 2 318
  Autovahinkokeskus Oy 2   35,54 7 / 1 7 1
               
Muut osakkuusyhtiöt **)            
               
  Milj. €
Nimi
      Varat / Velat Liikevaihto Voitto/tappio
  Consulting AB Lennemark & Andersson       9 / 6 11 1
  Euro-Center Holding A/S       6 / 4 9 1
               
               
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
               
**) Jätetty yhdistelemättä, koska yhdistelemisellä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
               
               
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
               
  Milj. €         2010 2009
  Osuudet 1.1.         5 172 5
  Osuus kauden tuloksesta         522 0
  Lisäykset         238 5 168
  Vähennykset         -233 -2
  Muuntoerot         1 0
  Osuudet 31.12.         5 699 5 172
               
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 909 milj. e (866), josta Nordean hankinnasta syntynyttä liikearvoa 905 milj. e (866). Vuoden 2009 osuus kauden tuloksesta ei sisällä osuutta Nordean tuloksesta, koska yhdistely osakkuusyhtiönä tapahtui vasta 31.12.2009.
               
Sammon omistus Nordeassa            
               
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto, johon kuuluu yli 260 konttoria Venäjällä, Puolassa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa.
               
Nordea on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyrityksenä 31.12.2009 alkaen, jolloin omistusosuus oli 20,05 %. Tilikaudella 2010 omistusosuus nousi 20,54 %:iin ja hankintaan sisältyvä liikearvo 905 milj. euroon.
               
Sammon osuus Nordean tuloksesta jakautui seuraavasti 31.12.2010:
               
Milj. €           2010
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta           547
Poisto asiakassuhteista           -33
Laskennallisen veron muutos           9
Osuus osakkuusyhtiön voitosta           523
               
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan