Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
                   
               
Milj. € 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot Myynnit Siirrot tasolta / tasolle
1 ja 2
31.12. Kaudelle kirjatut voitot/tappiot rahoitus-varoista 31.12.2010
RAHOITUSVARAT 2010                
                   
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
               
  Saamistodistukset 16 3 - 0 -2 - 18 2
  Rahastot 1 - - - -1 - 0 -
    17 3 - - -3 0 18 2
                   
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin
liittyvät rahoitusvarat
               
  Osakkeet ja osuudet - 0 - 0 0 - 0 -
  Saamistodistukset 1 -1 - - - - 0 2
  Rahastot 54 2 - 26 -24 - 57 -
    54 2 - 26 -24 - 57 2
                   
Myytävissä olevat rahoitusvarat                
  Osakkeet ja osuudet 75 0 0 5 -3 - 77 -1
  Saamistodistukset 93 -20 39 51 -81 3 86 -2
  Rahastot 501 6 45 293 -78 - 767 8
    669 -14 84 350 -161 3 930 5
                   
                   
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 740 -9 84 376 -189 3 1 005 9
                   
RAHOITUSVELAT 2010 - - - - - - - -
                   
                   
            2010  
Milj. €         Realisoi-tuneet voitot/ tappiot Käyvän arvon muutokset Yhteensä  
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden
voitot tai tappiot yhteensä
        -24 14 -9  
                   
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai
tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä
varoista
        -4 13 9  
                   
                   
Milj. € 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot Myynnit Siirrot tasolta/ tasolle
1 ja 2
31.12. Kaudelle kirjatut voitot/tappiot rahoitus-varoista 31.12.2009
RAHOITUSVARAT 2009                
                   
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
               
  Osakkeet ja osuudet 1 - - - -1 - 0 -
  Saamistodistukset 20 -1 - - - -3 16 0
  Rahastot - - - - - 1 1 -
    21 -1 - - -1 -2 17 0
                   
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin
liittyvät rahoitusvarat
               
  Saamistodistukset 1 0 - - - - 1 0
  Rahastot 55 2 - 12 -16 - 54 2
    56 2 - 12 -16 0 54 2
                   
Myytävissä olevat rahoitusvarat                
  Osakkeet ja osuudet 60 -5 11 7 -5 7 75 -7
  Saamistodistukset 24 0 -1 26 -7 52 93 -1
  Rahastot 398 -26 -7 115 -70 90 501 -28
    482 -31 4 148 -83 149 669 -37
                   
                   
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 559 -30 4 160 -100 147 740 -34
                   
RAHOITUSVELAT 2009 - - - - - - - -
                   
                   
            2009  
Milj. €         Realisoi-tuneet voitot/ tappiot Käyvän arvon muutokset Yhteensä  
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai
tappiot yhteensä
      4 -32 -29  
                   
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai
tappiot tilikauden lopun taseeseen
sisältyvistä varoista
      -1 -33 -34  
                   
                   
                   
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan