Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
               
           
        2010 2009
Milj. €     Kirjanpitoarvo Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpitoarvo Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat            
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat          
  Saamistodistukset     18 0 16 0
  Rahastot     - - 1 0
Yhteensä     18 0 17 0
               
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat            
  Saamistodistukset     0 0 1 0
  Rahastot     57 -11 54 -11
Yhteensä     58 -11 54 -11
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Osakkeet ja osuudet     77 -15 74 -15
  Saamistodistukset     86 0 93 -3
  Rahastot     767 -128 501 -90
Yhteensä     930 -144 668 -109
               
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä     1 005 -155 740 -119
               
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta mahdollinen muutos oletuksissa ei aiheuta tulosvaikutusta. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 0 milj. euron ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 143 milj. euron arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,6 prosenttia.
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan