Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
               
Henkivakuutustoiminta        
               
Milj. €         2010 2009
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Valtioiden liikkeeseenlaskemat         44 27
  Pankkien liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset         137 125
  Muut saamistodistukset         370 214
  Yhteensä         551 365
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 412 milj. euroa (365).          
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         2 426 1 922
  Muut         4 1
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         2 430 1 923
               
Lainat ja muut saamiset         131 70
               
Muut rahoitusvarat         15 8
               
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä       3 127 2 366
               
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 2 096 milj. euroa (1 814) ja saamistodistusten 530 milj. eur (347).
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan