Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
               
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2010 aikana
               
Milj. €   1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset            
  Vahvistetut tappiot   5 15 0 0 20
  Käyvän arvon muutokset   1 0 -1 0 0
  Eläkevelvoitteet   34 1 0 4 38
  Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot   51 -18 6 -1 37
Yhteensä   91 -3 5 2 95
               
  Laskennallisten verojen netotus           -28
               
Laskennalliset verosaamiset taseessa           68
               
Laskennalliset verovelat            
  Varaukset ja tilinpäätössiirrot   360 -5 0 22 377
  Käyvän arvon muutokset   121 4 125 0 249
  Muut veronalaiset tilapäiset erot   29 11 0 1 41
Yhteensä   510 10 125 23 667
               
  Laskennallisten verojen netotus           -28
               
Laskennalliset verovelat taseessa           640
               
               
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2009 aikana
               
Milj. €   1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset            
  Vahvistetut tappiot   63 -58 0 0 5
  Käyvän arvon muutokset   1 0 0 0 1
  Eläkevelvoitteet   32 -1 0 3 34
  Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot   116 6 0 3 125
Yhteensä   212 -53 0 6 165
               
  Laskennallisten verojen netotus           -84
               
Laskennalliset verosaamiset taseessa           81
               
Laskennalliset verovelat            
  Varaukset ja tilinpäätössiirrot   334 6 0 20 360
  Käyvän arvon muutokset   -8 -109 243 -5 121
  Muut veronalaiset tilapäiset erot   109 -8 0 1 103
Yhteensä   435 -111 243 17 584
               
  Laskennallisten verojen netotus           -84
               
Laskennalliset verovelat taseessa           500
               
Vahinkovakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallista verosaamista käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja väliaikaisista eroista noin 1 milj. euroa.
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan