Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

22 Verot
               
           
Milj. €         2010 2009
Tulos ennen veroja         1 320 825
               
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla         -343 -214
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat         0 1
Verovapaat tulot         55 29
Vähennyskelvottomat kulut         -7 -4
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit         83 0
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset
verotuksellisista tappioista
        -1 -1
Verokannan muutokset         - 0
Verot aikaisemmilta tilikausilta         -3 5
Konsernin verot yhteensä         -217 -184
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan