Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
               
           
Milj. €         2010 2009
Muut laajan tuloksen erät:            
Muuntoerot         214 123
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Tilikauden voitot/tappiot         832 2 918
  Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut         -227 71
Rahavirtasuojaukset            
  Tilikauden voitot/tappiot         -9 -3
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä         48 -
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot         -156 -326
Muut laajan tuloksen erät yhteensä         703 2 782
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan