Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

25 Muut varat
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. €         2010 2009
Korot         140 147
Saamiset ensivakuutustoiminnasta         939 830
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta         42 47
Kauppahintasaamiset         2 3
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1)         139 122
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat         55 59
Muut         46 56
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä         1 363 1 265
               
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 47 milj. euroa (50).
               
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
               
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
               
Milj. €         2010 2009
1.1.         122 99
Nettomuutos tilikauden aikana         9 13
Valuuttakurssierot         8 10
31.12.         139 122
               
Henkivakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
Korot         60 61
Saamiset vakuutuksenottajilta         6 6
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta         0 1
Kauppahintasaamiset         6 38
Muut         34 27
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä           106 133
               
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
               
Omistusyhteisö            
               
Milj. €         2010 2009
Korot         43 53
Muut         22 23
Omistusyhteisön muut varat yhteensä         66 76
               
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.    
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         -20 -36
               
Konserni yhteensä         1 515 1 439
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan