Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

29 Rahoitusvelat
               
           
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.  
               
Vahinkovakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
Johdannaissopimukset (liite 15)         75 89
               
Velat, joilla on huonompi etuoikeus            
Pääomalainat            
Euromääräiset lainat            
Pääomalaina, 2001         217 216
Pääomalaina, 2002         71 70
Pääomalaina, 2005         149 149
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä         437 435
               
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä         512 524
               
If Skadeförsäkring AB (publ) laski liikkeelle maaliskuussa 2001 nimellisarvoltaan 200 miljoonan euron pääomalainan. Laina on kiinteäkorkoinen ensimmäiset 10 vuotta ja muuttuu sen jälkeen vaihtuvakorkoiseksi. Laina erääntyy maksettavaksi viimeistään maaliskuussa 2021. Laina on listattu Luxemburgin pörssissä.  
   
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy laski marraskuussa 2002 liikkeelle 65 miljoonan euron nimellisarvoisen pääomalainan jonka merkitsivät kokonaisuudessaan konsernin sen hetkiset omistajat. Laina on 20 vuoden mittainen, ensimmäiset 10 vuotta kiinteäkorkoinen ja viimeiset 10 vuotta vaihtuvakorkoinen. Lainalla ei ole listausta.  
               
If Skadeförsäkring AB (publ) laski kesäkuussa 2005 liikkeelle nimellisarvoltaa 150 miljoonan euron pääomalainan. Laina on eräpäivätön ja sille maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa. Laina on listattu Luxemburgin pörssissä.  
               
Henkivakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
Johdannaissopimukset (liite 15)         26 32
               
Velat, joilla on huonompi etuoikeus            
Pääomalainat         100 100
               
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä         126 132
               
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.  
               
Omistusyhteisö            
               
Milj. €         2010 2009
Johdannaissopimukset (liite 15)         10 7
               
Liikkeeseen lasketut velkakirjat            
Yritystodistukset         575 466
Joukkovelkakirjalainat         1 026 962
Yhteensä         1 601 1 429
               
Velat, joilla on huonompi etuoikeus            
Debentuurit         - 37
               
Muut rahoitusvelat            
Eläkelainat         130 130
Muut lainat         - 6
Yhteensä         130 136
               
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä         1 741 1 609
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         -191 -166
               
Konserni yhteensä         2 187 2 098
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan