Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

30 Varaukset
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
  Milj. €           2010
  Varaukset 1.1.2010           35
  Valuuttakurssierot           3
  Varausten lisäykset           11
  Varauksista tilikaudella käytetty määrä           -12
  Käyttämättömien varausten peruutukset           -2
  Varaukset 31.12.2010           36
               
  Varaukset enintään 1 vuosi           20
  Varaukset yli 1 vuosi           16
  Yhteensä           36
               
Tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkia liiketoiminta-alueita koskevia organisaatiomuutoksia. Varaus koostuu pääasiassa varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen tällaisista joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista.    
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan