Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

32 Muut velat
 
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. €         2010 2009
  Velat ensivakuutustoiminnasta         136 104
  Velat jälleenvakuutustoiminnasta         45 47
  Kauppahintavelat         - 1
  Potilasvakuutuksiin liittyvät velat         54 57
  Verovelat         140 240
  Siirtovelat         178 158
  Muut         137 113
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä         690 719
               
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 61 milj. euroa (48).
 
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
 
Henkivakuutustoiminta
               
Milj. €         2010 2009
  Korot         8 18
  Verot         36 -
  Velat ensivakuutustoiminnasta         4 2
  Velat jälleenvakuutustoiminnasta         5 5
  Kauppahintavelat         67 6
  Saadut vakuudet         176 11
  Muut         42 91
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä         339 134
               
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat.
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
 
 
Omistusyhteisö
               
Milj. €         2010 2009
  Korot         47 47
  Johdannaiskaupan vakuudet         36 -
  Osingonjakovelka         26 29
  Muut         8 19
Omistusyhteisön muut velat yhteensä         117 95
               
Erä Muut sisältää mm. konsernin sisäisiä palveluveloituksia sekä lunastamattomat osingot.    
               
Segmenttien väliset eliminoinnit -22 -36
               
Konserni yhteensä         1 124 912
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan