Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

35 Lähipiiritiedot
             
Johtoon kuuluvat avainhenkilöt
             
Sampo-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet ja Sampo-konsernin johtoryhmä.    
             
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio
             
Milj. €       2010 2009
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet       7 6
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet       1 2
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet       8 2
Yhteensä       16 10
             
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.    
             
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.    
             
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tilikaudelle kirjatut palkkiot (kts. liite 36).    
             
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet
             
Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.  
             
Osakkuusyhtiöt          
             
Lähipiirisaamiset ja -velat/osakkuusyhtiö Nordea
             
Milj. €       2010 2009
Varat         1 673 1 718
Velat         56 35
             
Konsernin saamiset Nordealta koostuvat pääosin pitkistä joukkovelkakirjasijoituksista sekä talletuksista. Lisäksi konsernilla on useita voimassaolevia johdannaissopimuksia liittyen konsernin sijoitusten ja velkojen riskienhallintaan.
     
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan