Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Vakuutusmaksutulo
           
Vahinkovakuutustoiminta
         
Milj. €     2010 2009
Vakuutussopimuksista        
  Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus     4 105 3 770
  Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus     84 118
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto     4 189 3 888
           
  Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta     -204 -211
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto     3 985 3 677
           
  Vakuutusmaksuvastuun muutos     -94 -28
  Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta     2 -5
  Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto     -91 -33
           
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto     3 894 3 643
           
Henkivakuutustoiminta        
           
Milj. €     2010 2009
Vakuutussopimuksista        
  Vakuutussopimukset     648 508
  Jälleenvakuutussopimukset     2 2
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto     649 510
           
  Jälleenvakuuttajien osuus     -6 -6
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto     643 504
           
  Sijoitussopimukset     468 299
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä ¹)     1 111 803
           
Konserni yhteensä     5 096 4 479
           
¹) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
           
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen    
           
Milj. €     2010 2009
Vakuutussopimuksista        
  Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä     271 231
  Vakuutusmaksutulo unit-linked vakuutussopimuksista     376 273
  Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista     1 4
Yhteensä     648 508
           
Jälleenvakuutussopimukset     2 2
           
Sijoitussopimuksista        
  Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä     1 20
  Maksutulo unit-linked sopimuksista     467 279
Yhteensä     468 299
           
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä     1 117 809
           
Jälleenvakuuttajien osuus     -6 -6
           
Vakuutusmaksutulo yhteensä     1 111 803
           
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta        
  Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset     392 381
  Kertamaksut, vakuutussopimukset     256 127
  Kertamaksut, sijoitussopimukset     468 299
Yhteensä     1 115 807
           
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan